EasyBlue

EasyBlue is een bewezen monitoringstool die de mate van zelfredzaamheid van een persoon in kaart brengt. De tool analyseert welk aspect van een begeleidings- of behandeltraject prioriteit krijgt op weg naar meer zelfredzaamheid. Met andere woorden, het stuurt begeleidingstrajecten of behandeltrajecten aan. Het doel van een begeleidings- of behandeltraject via EasyBlue is om een persoon snel de juiste zorg te geven, niet om zo veel mogelijk zorg te leveren.

 • Persoon kan sneller zonder zorg meedraaien in maatschappij
  (zelfredzaam)
 • Druk op de zorg wordt verlaagd
 • Kosten effectiviteit in de zorg en het sociaal domein
Voor wie is EasyBlue interessant

EasyBlue richt zich op het versnellen van de weg naar zelfredzaamheid van de mens en het verminderen van de zorgafhankelijkheid. EasyBlue kan vanuit diverse invalshoeken worden ingezet.

Patiënten en zorgverleners

Het vaststellen van de mate van zelfredzaamheid van een patiënt en op basis daarvan een behandeltraject opzetten. Doel: zo snel mogelijk zelfredzaam en verlagen werkdruk.

Organisaties en gemeentes

Het inzichtelijk maken van zorgproblematiek binnen een regio, land of een zorgonderneming of een vergelijking maken tussen zorgondernemingen aan de hand van verzamelde data (profielscores van diverse patiënten).

Zorgverzekeraars

Sturen op de effectiviteit in de zorg om kosten te besparen. Meetbaarheid vand de kwaliteit in het zorgdomein.

Hoe werkt EasyBlue?

EasyBlue beoordeelt de mate van zelfredzaamheid van een persoon. Via een ingevulde vragenlijst wordt de huidige situatie van de persoon helder gedefinieerd. Dit gebeurt aan de hand van een profielscore. Deze score wordt gebaseerd op 10 aspecten met verschillende gewichtsfactoren. Sommige aspecten wegen namelijk zwaarder dan andere. Er bestaat ook een onderlinge samenhang tussen de aspecten (ernst, richting en cumulatie).

Voorbeeld: Een patiënt met een drugsverslaving heeft vaak ook financiële problemen en risico op huurachterstanden. Dit kan leiden tot huisuitzetting of relatieproblemen, wat weer kan resulteren in slechte werkprestaties en ontslag.

De vragenlijst van EasyBlue

Hoe wordt EasyBlue gebruikt

 • Invullen van de vragenlijst (10 factoren)
 • EasyBlue analyseert de correlatie tussen de factoren
 • EasyBlue bepaalt welke factoren prioriteit moeten krijgen in een behandeltraject
 • Patiënt boekt vooruitgang door inzet van de juiste zorg op het juiste moment.
 • Tijdens een tweede meetmoment wordt bepaald welke zorg de patiënt nodig heeft en in hoeverre de patiënt meer zelfredzaam is (meetmomenten kunnen herhaald worden, afhankelijk van het behandeltraject)
 • Patiënt is zelfredzaam en kan zonder of met significant minder zorg meedraaien in de maatschappij.

Uitstroomsnelheid patiënten EasyBlue

Na het invullen van de vragenlijst in het EasyBlue-systeem berekent de tool hoe de 10 aspecten met elkaar samenhangen. Vervolgens worden 3 aspecten met prioriteit aangewezen die als eerste aangepakt moeten worden. Het oplossen van deze aspecten heeft een bewezen positieve invloed op andere factoren. Prioritering zorgt dus voor gerichte sturing en efficiëntie.

Vervolg van het voorbeeld: Het heeft weinig zin om bij de drugsverslaafde patiënt het financiële of huisvestingsprobleem op te lossen als de verslaving niet wordt aangepakt. Deze problemen zullen dan blijven terugkeren. Eerst moet de verslaving worden aangepakt. Bovendien kan het redden van de relatie helpen voorkomen dat de patiënt slechter presteert op het werk en zijn baan verliest.

De voordelen van EasyBlue voor verschillende doelgroepen

Patiënten

 • Efficiënte en doelgerichte zorg voor patiënt
 • Kortere wachtlijsten door verminderde instroom van patiënten
 • Patiënt is sneller zelfredzaam en weer onderdeel van de maatschappij

Zorgverleners

 • Minder personeelstekort en lagere werkdruk door verminderde instroom van patiënten
 • De tool biedt advies/ondersteuning aan de zorgverlener tijdens een behandeltraject en meet automatisch effectiviteit en koers van interventie
 • Bevordert de ketenzorg en het standaardiseren van de zorg

Overheden en Verzekeraars

 • Jaarlijkse besparingen vanaf € 1 miljard euro door voorkomen van onzinnige zorg
 • EasyBlue is de eerste prestatie-indicator in de GGZ en het sociaal-maatschappelijk domein
 • Inzicht in data en mogelijkheid tot beleidsvoering op individueel, micro-en macro-niveau
 • Mogelijkheid tot preventie door voorspellende modellen (AI)
Wat maakt EasyBlue uniek ten opzichte van andere tools
 • EasyBlue is meer dan alleen een vragenlijst; hierdoor geeft het sturing aan behandeltrajecten.
 • Het model elimineert onnodige zorg door gerichte prioritering van 3 aspecten.
 • Verschillende aspecten uit de vragenlijst hebben verschillende gewichtsfactoren, gebaseerd op jarenlange studie en praktijkervaring. Hierdoor ontstaat een cumulatief behandeleffect van interventies.
De voordelen van EasyBlue op een rij

Voordelen van EasyBlue

 • Meetbare resultaten in termen van zelfredzaamheid.
 • Interventies gebaseerd op verlaging van profielscores.
 • Minder zorgkosten.
 • Efficiëntere inzet van zorgpersoneel en middelen.
 • Vermindering van overbodige zorg (tot 70%) door doelgerichte prioritering.
 • Realtime inzicht in zorgbehoefte dankzij verzamelde data op de drie niveaus.
 • Minder instroom in de zorg.
 • Betere doorstroming in de zorg